Stäble Cup 2018 Gruppen Ergebnis Damen Tag 1
Damen A Damen B
1. N.Maser/R.Trissler-Huhn D.Deger/E.Haist
2. H.Straub/S.Walker-Hertkorn U.Klose/M.Knuplesch
3. S.Weiss/A.Stähle E.Broch-Märkle/S.Biesinger
Stäble Cup 2018 Gruppen Ergebnis Herren Tag 1
Herren A Herren B Herren C
1. P.Tippelt/U.Deiss A.Raible/J.Bermann D.Brenner/R.Dillenseger
2. Ch.Baur/M.Holzberger W.Jäckle/R.Schilcher F.Schmitt/C.Vögele
3. J.Burkhardt/S.Klose W.Riegger/J.Bauer H.P.Eipper/W.Huhn
Stäble Cup 2018 Endstände Damen Tag 2
Sieger (1) N.Maser/R.Trissler-Huhn
2. D.Deger/E.Haist
3. H.Straub/S.Walker-Hertkorn
Stäble Cup 2018 Endstände Herren Tag 2
Sieger (1) A.Raible/J.Bermann
2. D.Brenner/R.Dillenseger
3. P.Tippelt/U.Deiss